Përfitimet e mbajtjes së një karte të gjelbër

Një kartë e gjelbër në SHBA është e ndryshme nga llojet e tjera të vizave sepse është e përhershme. Pasi të keni një kartë jeshile, jeni të mirëpritur të jetoni në SH.B.A pafundësisht. Karta e gjelbër vjen edhe me përfitime të ndryshme, të cilat i kemi përmendur më poshtë!

Liria për të jetuar në SHBA në mënyrë të përhershme

Kartela jeshile është një vizë qëndrimi e përhershme – ju jep të drejtën për të jetuar në SHBA përgjithmonë. E vetmja gjë që duhet të keni në mendje është të rinovoni kartën tuaj jeshile çdo dhjetë vjet, që është një proces i thjeshtë.

Nëse dëshironi të largoheni nga SH.B.A për më shumë se gjashtë muaj, ju duhet të ndërmarrni hapa ligjorë për të mbajtur kartën tuaj jeshile, pasi largimi për më shumë se gjashtë muaj shihet si dëshirë për ta bërë një vend tjetër vendin tuaj të qëndrimit të përhershëm.

APLIKO TANI

Aftësia për të aplikuar për punë dhe për të filluar biznesin tuaj

Karta e gjelbër ju jep të drejtën të aplikoni për çdo punë që ju pëlqen kudo në SH.B.A. Disa punë kërkojnë që ju të jeni një qytetar amerikan për të aplikuar, por ato janë pak. Për shumicën e vendeve të punës, një kartë e gjelbër është gjithçka që ju nevojitet.

Një kartë e gjelbër gjithashtu ju jep të drejtën të krijoni biznesin tuaj.

Aftësia për të sponsorizuar të afërmit

Nëse ju është dhënë një kartë e gjelbër, mund të sponsorizoni anëtarët e familjes tuaj në mënyrë që ata të mund t’ju bashkohen në SH.B.A. Pasi të keni marrë kartat e gjelbërta për ta, ata do të jenë në gjendje t’i mbajnë ato, edhe nëse humbni punën tuaj, ose ndërroni jetë.

Përfitimet e sigurimeve shoqërore kur dilni në pension

Nëse keni punuar në SH.B.A për dhjetë vjet, ose më shumë, kur të dilni në pension, ju keni të drejtë në përfitime të sigurimeve shoqërore

Aftësia për të aplikuar për nënshtetësinë Amerikane

Pasi të keni mbajtur kartën e gjelbër të SH.B.A.-së për pesë vjet, ose më shumë, ju keni të drejtë të aplikoni për nënshtetësi amerikane. Një nënshtetësi amerikane ju jep përfitime shtesë, të tilla si aftësia për të votuar, kandidimi për zyrën dhe largimi nga vendi për më gjatë se gjashtë muaj në një kohë pa pasur nevojë të kaloni ndonjë procedurë ligjore.

APLIKO TANI

Studim me më pak para

Nëse dëshironi të studioni në një universitet, shkollimi zakonisht është më pak për studentët brenda shtetit/shtetasit se sa për studentët ndërkombëtarë. Me kartën e gjelbër, ju vlerësoni si një student brenda shtetit/rezident. Ju gjithashtu mund të aplikoni për ndihmë financiare të financuar nga qeveria kur mbani një kartë te gjelbër.

Zotëroni Pronë

Një kartë e gjelbër ju jep të drejtën për të blerë pronë në SH.B.A. dhe, gjithashtu, mundësinë e marrjes së financimit (siç janë kreditë bankare) për të bërë blerje.

Mundësia për t’u siguruar

Me një kartë të gjelbër, bëhet shumë më e lehtë të aplikoni për sigurime të ndryshme, siç është sigurimi shëndetësor dhe jeta në SH.B.A.

Marrja e licensimit

Në disa shtete, ju mund të merrni licenca të caktuara profesionale, siç është licenca e agjentit të pasurive të patundshme, ose licenca e agjentit të sigurimit nëse keni një kartë te gjelbër ose shtetësi.

APLIKO TANI