A mund të jem një mbajtës i Kartës së Gjelbër dhe të kthehem në vendin tim të origjinës?

Pjesës më të madhe u kërkohet të jetojnë në shtetin ose distriktin USCIS në të cilin ata kërkojnë natyralizimin për të paktën tre muaj. Studentët mund të bëjnë kërkesë për natyralizim në shtetin ku ndjekin shkollën ose aty ku jetojnë familjet e tyre (nëse varen nga prindërit e tyre për mbështetje). Nëse jeni një rezident i përhershëm, të paktën 18 vjeç, duhet të jeni fizikisht i pranishëm në Shtetet e Bashkuara për të paktën 30 muaj brenda 5 viteve (ose 18 muaj brenda 3 viteve nëse jeni i martuar me një shtetas amerikan) përpara se të aplikoni për natyralizim. “Prania fizike” do të thotë që ju keni qenë të pranishëm në Shtetet e Bashkuara gjatë kësaj kohe.

Kthehu