A mund të aplikoj nëse kam aplikuar tashmë përmes një programi tjetwr emigracioni?

Ju nuk mundeni, pasi sipas rregullave të Departamentit të Shtetit, dy aplikime me të njëjtin emër do të skualifikohen dhe do të pengojnw mundwsinw e aplikantit pwr të marrë pjesë në lotari atë vit. Duhet tw na informoni nëse keni aplikuar tashmë në llotarinë e ardhshme DV.

Kthehu